Disclaimer
lees aandachtig

Algemeen

Door de gebruikersvoorwaarden te accepteren gaat u expliciet akkoord met alle voorwaarden zoals verder omschreven in deze disclaimer. Lees deze dus grondig!

Privacyverklaring

U kunt onze website geheel anoniem bezoeken zonder enige informatie te verschaffen over uw identiteit of verdere aanvullende informatie kenbaar te maken. Hier wordt echter van afgeweken als u een persoonlijke account aanmaakt, of wanneer u een sponsoring wenst uit te voeren. U dient dan alle gevraagde informatie te verstrekken zoals die gevraagd wordt. Wij houden de te verstrekken informatie zo minimaal mogelijk om enerzijds een degelijke dienstverlening te kunnen garanderen en anderzijds uw privacy maximaal te beschermen.

Het doel van deze informatie is immers om u de mogelijkheid te geven volledig gebruik te kunnen maken van de door ons aangeboden diensten op onze site. Onze website houdt een teller bij van het aantal bezoekers, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.De resultaten hiervan worden uitsluitend globaal statistisch en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt

De in statistische vorm verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Deze wettelijke eisen kunnen per land verschillen. Een andere vorm van speciale omstandigheid is, indien het niet gebruiken van deze statistische gegevens de groei van de website blokkeert of hindert.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig als mogelijk te laten zijn. 121Donation.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar om onze website zoveel als mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij 121Donation.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan 121Donation.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 121Donation.com.

Lavagraphics