Algemene voorwaarden
onze huisregels

Onze huisregels

Uiteraard hebben wij een aantal huisregels welke wij nu graag even aan u voorleggen. Lees deze even goed door, dit kan u helpen om uw succes te vergroten op onze site. Als u uw filmpje en/of foto’s oplaadt, let er dan op dat u geen adres en bank gegevens weergeeft, en/of verdere privacy gevoelige informatie verspreidt.

Uw gegevens zijn bij ons bekend en worden door ons gecontroleerd,dus een sponsor kan erop vertrouwen dat uw gegevens juist zijn. Bent u slachtoffer van een bepaalde situatie, dan mag u vanzelfsprekend de situatie uitleggen, maar pas op dat u geen namen en andere privacygevoelige informatie verstrekt van een mogelijk betrokken partij. Dit zou juridische gevolgen voor u kunnen hebben, waar wij als bedrijf geen verantwoording voor kunnen nemen. Krijgen wij klachten betreffende de inhoud van uw filmpje en/of foto’s dan is het mogelijk dat wij, na onderzoek, bepaalde inhoud van uw account verwijderen en/of zelfs uw gehele account verwijderen.

Uw account is persoonsgebonden, en u mag dus geen gegevens van andere personen gebruiken in de ruimste zin van het woord.

Wat betekent dit concreet?

U mag dus geen filmpjes en foto’s uit weekbladen, TV, Internet of andere publicaties en media gebruiken om uw situatie uit te leggen. Verwijzen naar media of andere publicaties is wel toegestaan. Het gaat om U,wij willen U helpen, dus Uw account gaat over U!!

Wat mag dan allemaal wel?

Dat bepaalt u zelf grotendeels! Heeft u een chirurgische ingreep nodig, welke bv niet gedekt wordt door uw verzekeringsmaatschappij,dan mag u bepalen wat u hieromtrent al dan niet wenst kenbaar te maken. Ons platform heeft als doel u daadwerkelijk te helpen. Het is NIET toegestaan om expliciet geslachtsdelen te tonen.

Expliciete sexuele handelingen en erotische verwijzingen zijn eveneens niet toegestaan. Ga ook niet in op dergelijke verzoeken van sponsoren, zij zullen dan waarschijnlijk andere motieven hebben als wij, en wij wensen daar geen medewerking aan te verlenen. Dit betekent dan ook dat als u dit wel doet, dat de inhoud van uw account gedeeltelijk verwijderd kan worden door ons, of zelfs uw gehele account verwijderd wordt. Het eventueel aanwezige sponsor bedrag wordt dan niet aan u uitgekeerd,maar gaat terug naar de sponsoren. Hou het netjes en smaakvol, en meld misbruik zodat wij onze site ook zo kunnen houden!

Reacties

Ontvangt u discriminerende commentaren of persoonlijk beledigende commentaren, dan kunt u daar vanzelfsprekend melding van maken, en wij zullen dit onderzoeken. Blijkt het juist dan zullen de bewuste commentaren verwijderd worden. Maakt u zich als accounthouder schuldig aan beledigende of discriminerende commentaren dan loopt u het risico dat uw account verwijderd wordt, en dat u uw opgebouwde tegoeden verliest.

Hou het dus netjes en smaakvol! We zijn er om elkaar te helpen en dus niet om elkaar te beledigen.

Betalingen 1

Gebruik ons platform niet voor criminele activiteiten. Mocht de overheid of het bankwezen een overtreding of verdachte transactie constateren, dan zijn wij gebonden aan de wet, en zullen derhalve verplicht onze medewerking verlenen aan dit soort onderzoeken. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden betreffende verdachte transacties. Voor de kwalificaties van een eventuele verdachte transactie zult u verdere informatie bij uw eigen bank moeten opvragen, of bij uw overheid uw vragen stellen hieromtrent.

Betalingen 2

Mocht het voor ons onmogelijk blijken om tegoeden uit te keren, dan zullen wij onze uiterste best doen om te proberen de tegoeden toch bij de juiste accounthouder te krijgen. Als ons dit niet lukt, dan zullen de tegoeden terug gestort worden op de rekening van de sponsor, minus 25% van de bewuste betaling(en). Deze verhoging dienen wij noodgedwongen in te roepen, vanwege de bijkomstige onderzoeks- en administratieve kosten.

Lavagraphics